کانتینر یخساز

    شرکت پترو افق فناوران بعنوان اولین طراح وسازنه کانتینر یخساز پولکی در خاور میانه افتخار دارد. توانسته است بار مهمی از صنعت کشور را بدوش بکشد. و کشور را از وابستگی به خارج بی نیاز کند. کانتینر یخساز ساخته شده توسط این شکت حاوی اواپراتورها و یا درام یخساز پولکی به ظرفیت 50 یا 100 تن می باشد. همچنین کمپرسورهای آمونیاکی ، کندانسور و تابلو برق نیز در کانتینر یخساز قرار می گیرند.